Udflagning eller naturlig udvikling?

27. april 2015

Denmark High Resolution Outsourcing ConceptDet er nærmest umuligt at åbne sin avis uden at drukne i artikler om, hvordan manglen på arbejdskraft inden for softwareudvikling er dræbende for væksten.

KMD fortæller, at de inden længe har 200 udviklere i Polen udover deres operations i Indien. NNIT regner med at halvdelen af deres medarbejdere sidder i udlandet inden for de nærmeste år.

Og på IT-Brancheforeningens årsmøde kunne Bestseller indvie i, at de har flyttet deres udviklingsafdeling fra Brande til Amsterdam.

Hvorfor kigger vi væk fra Danmark?

Hvad er det lige der sker her? Har vi som samfund forsømt at uddanne de rette kompetencer? Er vi sakket bagud vidensmæssigt? Er forholdene for erhvervslivet i Danmark for dårlige? Er det blevet for dyrt at drive udvikling i Danmark? Eller er det bare en naturlig konsekvens af en globaliseret verden, hvor løsningen af en opgave finder derhen, hvor det er mest rentabelt? Svaret er jo nok en kombination af mange af disse forhold, men der er ingen tvivl om, at det er en udvikling som alle bliver nødt til at forholde sig til.

Vi skal tænke internationalt

På uddannelsessiden bliver vi nødt til at tænke globaliseringen og et tværkulturelt integreret samarbejde ind, så de kandidater vi uddanner er rustet til at agere i den virkelighed, de vil blive udsat for. På struktursiden bliver vi nødt til at adressere det faktum, at omkostningsniveauet i Danmark gør det svært at bevare konkurrencekraften. Som konsekvens søger opgaver andre steder hen, og vi må derfor internationalisere os, som eksempelvis både KMD og NNIT har gjort.

Sourcing som supplement – ikke som løsning

Ved siden af dette er der en hel industri af sourcingvirksomheder, der på forskellig vis tilbyder softwareudvikling eller de manglende softwarekompetencer til danske virksomheder. Men selvom det giver et godt supplement og en løsning på en del af manglen på udviklingsressourcer, er det heller ikke en universalløsning på alle vores problemer. Vi bliver derfor nødt til at kigge på de andre problemstillinger også. Ved at tilføre et integreret dedikeret team til din egen udviklingsafdeling imødekommer du manglen på kompetencer og styrker din konkurrencekraft, men hvis dit problem snarere er, at du er midt i en internationalisering, som det er tilfældet med Bestseller, så er løsningen måske, at du flytter din udviklingsafdeling derhen, hvor dit marked er.