Sourcingpartneren – fordyrende mellemled eller økonomisk fordel?

28. maj 2014

Vi møder ofte en antagelse om, at en sourcingpartner er et fordyrende mellemled, som udvander omkostningsfordelen ved at outsource sin softwareudvikling. Det er ikke så underligt, at den tanke opstår, for hvordan er det lige, det økonomisk kan betale sig at tilføje et mellemled, som selvfølgelig også skal tjene på outsourcing? Og er der ikke tilfælde, hvor man som virksomhed bedst kan klare tingene selv?

I det følgende vil vi komme med eksempler på, hvor mange opgaver der egentlig er knyttet til en sourcingpartner, hvornår sourcingpartneren med stor sandsynlighed kan løfte opgaven bedre end virksomheden selv, og til hvilke opgaver virksomheden i princippet selv er den bedste til at tage sig af opgaven.

Da vores erfaring som sourcingpartner ligger i Ukraine, er det selvfølgelig også det land, vi tager udgangspunkt i, når vi kommer med priseksempler, men vi vil mene, at regnestykket er nogenlunde det samme, uanset om du outsourcer til Polen, Pakistan eller et helt tredje outsourcing-land.

På illustrationen kan du se, hvilke opgaver en sourcingpartner tager sig af i forbindelse med outsourcing af softwareudvikling, og hvad der derfor er dækket af det honorar, som går til partneren.

Makroforhold

Hvordan er markedet reguleret i det land, du ønsker at outsource til? Hvordan er skatteforholdene? Og hvordan er de generelle arbejdsmarkedsforhold? Hvis du ikke allerede har et indgående kendskab til landet, kræver det, at du sætter dig grundigt ind i makroforholdene, så du ved, hvordan du som virksomhed skal agere i landet. Med en sourcingpartner kan du slippe den del, da du kan forvente, at din sourcingpartner har helt styr på det.

Rekruttering

Kender du lønniveauet i landet? Hvis ikke, har du heller ikke en jordisk chance for at vide, om du kommer til at betale alt for meget for dine udviklere. Selvom du allierer dig med et rekrutteringsbureau, kan du faktisk risikere at betale for meget for dine udviklere, da rekrutteringsbureauets honorar afhænger af udviklerens løn. Derfor er bureauet selvfølgelig interesseret i at forhandle en høj løn til udvikleren. Når du ikke kender lønniveauet, synes du måske, at en udvikler til fx 25.000 kr. om måneden lyder billigt, men hvis samme udvikler normalt er ganske tilfreds med 17.000 kr., så betaler du reelt 8.000 kr. for meget ift. markedet. Hvis rekrutteringsbureauet samtidig tager 2 måneders løn i honorar, har du betalt 16.000 kr. for meget, bare for at komme i gang. Sourcingpartneren kender lønniveauet i landet og har ikke samme interesse i at puste lønniveauet kunstigt op.

Med en sourcingpartner er du stadig involveret i selve rekrutteringen, da det i sidste ende er dig, der vælger de udviklere, som passer bedst til dine opgaver ud fra en række relevante kandidater, som sourcingpartneren præsenterer dig for. Derfor slipper du for at bruge en masse tid på kandidater i en CV-bank, som måske slet ikke passer til dine opgaver.

Integration

Selve integrationen (det vil sige opstart af nye teams, integration mellem de danske og de outsourcede udviklere samt integration af nye teammedlemmer på eksisterende teams) kan du fint selv stå for. Men det kræver selvfølgelig, at du har én ansat i sourcinglandet til at tage sig af det, og at du har en forståelse for de kulturelle forskelle, der er mellem Danmark og det land, du outsourcer til.

Administration

Opgaver som visumansøgninger og lønudbetalinger er også forholdsvis nemme selv at gå til, men du skal være opmærksom på, at du får betalt de rigtige sociale bidrag m.v. Hvis du har styr på det, er opgaven enkel – især hvis du samtidig er indstillet på, at kontakten med de lokale myndigheder godt kan være en tidskrævende affære.

Fysiske rammer

Når du skal finde de rigtige fysiske rammer til dine udviklere, skal du kende reglerne for at eje/leje i et andet land, og derudover skal du overveje, om du har forudsætningerne for at forhandle en lejekontrakt i udlandet.

Når du bruger en sourcingpartner, følger de fysiske rammer med. Det vil sige, at dine udviklere har et sted at sidde, og at I har adgang til mødelokaler, scrum-rum, kantine m.v. I deler selvfølgelig de fysiske rammer med andre virksomheder, der har udviklere siddende igennem sourcingpartneren, men det betyder samtidig, at I får glæde af stordriftsfordelene. Huslejen er nemlig ret høj i fx Ukraine, modsat hvad mange tror. Huslejen i Kiev er for eksempel højere end i København, og huslejen i Lviv er højere end i Århus og Aalborg. Hvis du har 15 udviklere, skal de i sig selv have 75 m2, og med den ekstra udenomsplads kommer I nemt op på 200 m2. Hvis vi tager et eksempel i den billige ende, kan du få en m2-pris på 80 kr., det vil sige en månedlig husleje på 16.000 kr.

Udover huslejen skal du selv sørge for at forhandle en internetaftale på plads. Internet koster mere i Ukraine end i Danmark, og derfor er det bestemt en fordel, hvis du kan dele båndbredde med andre virksomheder i stedet for at betale det hele selv.

Dygtiggørelse

En sourcingpartner sørger for, at udviklerne løbende kommer på tekniske kurser, og at de får forbedret det engelske sprog, så det bliver nemmere for dig at kommunikere med dem. Selvfølgelig kan du også stå for den del selv, men det kan være besværligt, når du både skal finde de rigtige tekniske kurser i landet og bruge tid på sprogundervisningen.

Monitorering

I det øjeblik, du selv har en afdeling i fx Ukraine, er monitorering en af de ting, der sker automatisk. Det er også en af de opgaver, som du sagtens selv kan varetage, og i mange tilfælde giver det faktisk god mening, at du selv gør det, når du har en afdeling dernede. Selvom en sourcingpartner naturligvis sikrer tid og ressourcer til monitorering af alle teams, vil fokus alt andet lige være delt med de andre teams. Det vil sige, at du selvfølgelig kan risikere, at der er enkelte tilfælde, hvor der ikke bliver taget hånd om dine udviklere med det samme, men at de i stedet må vente, til et andet udviklingsteam har fået hjælp.

HR

En sourcingpartner har typisk et godt forhold til uddannelsesinstitutionerne i landet, og de kender markedet, hvilket er et rigtig godt grundlag for den rekrutteringsproces, vi nævnte tidligere. Derudover er det vigtigt, at der bliver taget hånd om udviklerne, så de er motiverede til at tale positivt om stedet, for du har brug for at have et godt ry, når du skal tiltrække de dygtigste udviklere. Det er i sagens natur sværere for en virksomhed med en lille afdeling at tiltrække de rigtige udviklere, end det er for en sourcingpartner, som har kontakt til mange udviklere. Selv store danske virksomheder kan have svært ved at tiltrække udviklere, hvis de ikke er kendte i sourcinglandet.

Med eller uden sourcingpartner?

Efter en gennemgang af alle de opgavetyper, en sourcingpartner tager sig af i forbindelse med outsourcing, er det forhåbentlig tydeligt, at du får rigtig mange ting serveret i det honorar, som går til sourcingpartneren. Der er uden tvivl områder, som ikke får den samme dedikation, som hvis du selv løfter outsourcingopgaven, men hvis vi alene kigger på økonomien, vil vil påstå, at det næsten altid kan betale sig at involvere en sourcingpartner på grund af stordriftsfordelene og markedskendskab.