Saxo har siden 2013 haft et udviklingsteam hos Conscensias udviklingscenter i Ukraine. Udviklingsteamet har haft så stor en værdi for Saxo, at de valgte at indgå et strategisk samarbejde med Conscensia og udvidede deres ukrainske team til mere end dobbelt størrelse. Den løbende udvidelse og udbygning af teamet skete bl.a. ved etablering af nye funktioner såsom QA. Hør om Saxos rejse mod at skabe en succesfuld udviklingsafdeling i Ukraine.

Saxo besluttede sig i 2013 til at outsource dele af deres softwareudvikling. ”Outsourcing gennem Conscensia giver Saxo muligheden for at skalere rigtig kraftigt inden for en meget kort periode. Derudover vil vi gerne konsolidere vores udenlandske udviklere ét sted. Det giver god synergi og større arbejdsglæde – både fagligt og socialt – at folk sidder samlet i stedet for, at man blot mødes med sine kolleger via Teams,” forklarer Rasmus Burkal, CDO/CTO hos Saxo.

En nem opstart med de rigtige kandidater

Efter beslutningen om at outsource var taget, var det nemt at komme i gang. ”Saxo fortalte Conscensias HR-afdeling, at vi havde brug for en frontend- og en backend-udvikler, hvorefter de fandt mange kvalificerede kandidater til os,” fortæller Rasmus Burkal og tilføjer: ”Saxo var slet ikke i tvivl om, hvilke 2 kandidater vi ville starte med, og de var en del af vores ukrainske team i rigtig mange år.”

Gode råd ved valg af outsourcing-land

I valget af outsourcing-land har Saxo lagt vægt på tidsforskel, engelskkundskaber, det lokale uddannelsesniveau og stabilitet i infrastrukturen. Tidsforskellen mellem Danmark og Ukraine er på blot en time. ”Tidszoneaspektet er helt klart et vigtigt parameter for os. I Ukraine undgår vi at arbejde med udviklere, der sidder bag os i tid, og som ofte først møder ind, når vi er på vej hjem,” forklarer Rasmus Burkal.

De ukrainske udvikleres engelsk- og uddannelsesniveau er vigtige, idet effektiv kommunikation og høje kompetencer er essentielt for at få et succesfuldt samarbejde.
Hvad angår stabiliteten i Ukraines infrastruktur oplever Saxo, at samarbejdet har fungeret godt, også mens der er krig i Ukraine. ”Conscensia har været rigtig gode til at håndtere situationen omkring krigen i Ukraine, og deres kommunikation har været meget klar,” fortæller Rasmus Burkal.

Et holistisk syn på outsourcing

Udover lille tidsforskel, engelskkundskaber, uddannelsesniveau og en stabil infrastruktur ønskede Saxo at outsource til et land hvor lokationen, kulturen, kompetencerne, mentaliteten og økonomien passede ind i Saxos virksomhed. ”Der synes jeg, at Ukraine og de services, Conscensia tilbyder, er en rigtig god balance,” fastslår Rasmus Burkal og uddyber: ”Lviv ligger i vest Ukraine, og er derved meget tæt på Danmark – det er samme rejsetid som til Milano eller Dublin. Det er ikke verdens billigste løsning, men til gengæld får vi en stor værdi ud af samarbejdet. Det er vigtigt at vurdere sin investering i outsourcing holistisk i stedet for blot at sammenligne priser i de forskellige outsourcing-lande. Priserne er mindre vigtigt, hvis du risikerer at skulle bruge 3 gange så meget tid på at holde udviklerne i gang i landet med de laveste priser.”

Danskere og ukrainere deler samme arbejdskultur

Det er Rasmus Burkals vurdering, at danske og ukrainske udviklere kulturelt set er meget ens. Om de ukrainske udviklere siger han: ”De har et højt uddannelsesniveau og er rigtig gode til at stille opklarende spørgsmål, i stedet for bare at gå i gang med at udvikle med det samme. Så på den måde undgår man tidsspild. De er desuden ret gode til engelsk, hvilket forhindrer misforståelser og letter arbejdsprocesserne. Vores ukrainske udviklere er dygtige og pligtopfyldende.”

Den eneste forskel er sproget

Når man vælger at outsource, er det vigtigt at få de danske medarbejdere med på idéen, så de ikke ser outsourcing som en trussel, men som en mulighed for at få nye kolleger, der kan hjælpe med at løse de mange opgaver, fortæller Rasmus Burkal: ”Vores ukrainske udviklere indgår, så vidt muligt, på lige fod med de danske udviklere – deltager i samme møder og har samme indflydelse i udviklingsprocessen. Omtrent som hvis vi havde en anden afdeling i Danmark. Den eneste forskel er, at de ikke taler dansk. Vi forsøger at tage nye udviklere herop til Danmark, så folk kan møde hinanden, og vi får dem inddraget socialt i teamet. Derudover tager vi også ned og besøger udviklerne i Lviv, hvor vi føler at vi besøger vores kolleger på vores kontor.”

En outsourcing-partner får dagligdagen til at glide

”Det er en kæmpe fordel, at Conscensia er med til at finde de rigtige kandidater, der matcher Saxos ønsker. Derudover sørger de for, at alt det praktiske fungerer så som betaling af vederlag, at computeren og internetforbindelsen virker, der er styr på lavpraktiske ting som kaffe på kanden og at vores udviklere i Ukraine har et godt sted at arbejde. Alt dette skal vi ikke bekymre os om, hvilket gør, at vi har et meget lille tidsforbrug pr. udvikler,” fortæller Rasmus Burkal.
Som en del af Conscensias outsourcing model, har Saxo også en delivery manager i Ukraine. ”Vi har en rigtig god dialog med vores delivery manager i Ukraine. Hun er en god ambassadør for os dernede og fornemmer eventuelle udfordringer, som er svært for os at opfange ved ét dagligt Teams-møde. Det fungerer rigtig godt,” pointerer Rasmus Burkal.
”Det bedste ved at have Conscensia som outsourcingpartner er, at vi bruger tiden på de ting, der rent faktisk betyder noget, nemlig at vores udviklere er glade for at gå på arbejde, udvikler sig, og er med til at drive og videreudvikle Saxos digitale løsninger,” slutter Rasmus Burkal.

Anvendte teknologier

.NET
Frontend
iOS / Android
QA
Backend

Om Saxo

Saxo er Danmarks første og største online boghandel med flere millioner titler. Historien bag virksomheden går helt tilbage til 1961, hvor Saxo slog dørene op til boghandlen på Østerbrogade i København. Lige siden har virksomheden redefineret måden, vi skriver, udgiver, læser, diskuterer, anbefaler og mødes omkring litteratur på i Danmark, og i dag er Saxo både en boghandel, en udgivelsesplatform og en streaming portal.

www.saxo.com/dk