Responsible sourcing

Tænk langsigtet når du outsourcer - det øger motivation og loyalitet

Vi sourcer konsulenter på en ordentlig og ansvarsfuld måde. Vi har fokus på menneskesyn og respekt, lovgivning og compliance, udvikling og fastholdelse.

Vi har en skandinavisk virksomhedskultur med fokus på personlig udvikling og work-life balance. Vores konsulenter har pension, barselfond og social sikring, og vi har mange HR udviklingstiltag.

Hovedelementerne for Responsible Sourcing

Ikon for dedikeret softwareudviklingsteam

MENNESKESYN OG RESPEKT

Vi har en skandinavisk virksomhedskultur og ledelsesstil på vores udviklingscentre, med fokus på personlig udvikling og work-life balance. Alle teams gennemgår en workshop i kulturel intelligens, og vi præger konsulenterne til at arbejde i teams med lavt hierarki: at udfordre, stille spørgsmål, tage ansvar m.m.

Ikon for overholdelse af lovgivning og compliance

LOVGIVNING OG COMPLIANCE

Teamet bliver en integreret del af din virksomhed. Vi sikrer at outsourcingen foregår i fuld overensstemmelse med din virksomheds politikker og processer, samt overholder alle krav inden for compliance og lovgivning. Konsulenterne uddannes i GDPR og IPR rettigheder, og alle har indgået NDA aftaler.

Ikon for medarbejderudvikling og fastholdelse

UDVIKLING OG FASTHOLDELSE

Samarbejdet har et langsigtet perspektiv. Der opbygges kritisk viden, hvorfor der er stort fokus på at sikre udvikling og fastholdelse. Vi har 90% retention rate. Vores konsulenter har pension, barselfond og social sikring. Vi har mange HR udviklingstiltag med fokus på: sociale aktiviteter, teambuilding, uddannelse, vidensdeling og performance samtaler.

”Da jeg indgik kontrakt med Conscensia for 10 år siden, havde jeg ikke forestillet mig, at jeg skulle være her i så mange år. Men tiden er fløjet afsted, og jeg sætter utrolig stor pris på den store erfaring, jeg har fået fra forskellige projekter hos kunder. Når jeg tænker over, hvorfor jeg er blevet hos Conscensia så længe, er svaret mennesker. Mennesker som værdsætter relationer baseret på tillid, mere end processer. Mennesker der altid er venlige og klar til at hjælpe. Mennesker som du kan diskutere med, både om dine opgaver og alle mulige andre emner. Når man kan skabe sådanne relationer i et firma og på et udviklingsteam, indser mange at man ikke ønsker at bytte det med noget mindre værdifuldt og midlertidigt.”
Ivan er .Net udvikler hos Conscensia A/S

Responsible sourcing gør forskellen

Responsible Sourcing er omdrejningspunktet for Conscensias model for outsourcing.

Vores model baserer sig på, hvad vi kalder for Responsible Sourcing. Eller omskrevet til dansk: at vi sourcer konsulenter på en ordentlig og ansvarsfuld måde.

For os handler Responsible Sourcing om menneskesyn – at alle parter tager ansvar og opfører sig ordentligt og ligeværdigt i alle relationer og det tror vi på, giver dig succes med nearshore softwareudvikling.

I forbindelse med krigen i Ukraine, lavede vi en indsamling til finansiel support til vore ca. 185 ukrainske kollegaer, som sidder i Lviv, såfremt de bliver mobiliseret og de derved ikke kan forsørge deres familier. Såfremt der er et overskud efter at formålet er opfyldt, skal overskuddet gå til Røde Kors eller en anden humanitær forening, som hjælper Ukraine. Regnskabet for indsamlingen kan ses her.

To udviklere samarbejder på et projekt, hvilket afspejler effektiviteten af nearshore softwareudvikling.