Overdragelse af udviklingscenter i Rumænien

1. januar 2017

I 2015 besluttede Conscensia at starte et udviklingscenter i Rumæniens hovedstad Bukarest. De første spadestik til centret blev taget i efteråret 2015, hvor vi fandt lokaler, ansatte ledelse til kontoret og begyndte rekrutteringen af udviklere til specielt en samarbejdspartner.

Efter en lidt langsom start specielt p.gr.a. det rumænske bureaukrati, begyndte centret for alvor at komme ind i en god gænge fra efteråret 2016. Og det i en sådan grad, at vores samarbejdspartner Systematic A/S, som er dem der primært betjenes fra centret, ytrede ønske om at benytte centret til at løse en potentiel udfordring omkring at skaffe kompetente medarbejdere hurtigt nok til de mange ordre, som Systematic har vundet på det seneste.

Det blev efterfølgende besluttet at Systematic A/S har overtaget centret pr. 1/1 2017. Overdragelsen betyder ikke ændringer i Systematic og Conscensia’s samarbejde i øvrigt.