Outsourcing skal gøres ordentligt!

23. september 2016

Vi har lige fejret, at det er 10 år siden, vi sammen med vores første kunde Spar Nord startede op med outsourcing i Ukraine. Festlighederne med gode kunder og kolleger gav selvfølgelig anledning til en masse røverhistorier fra ’gamle dage’: Hvordan vi holdt de indledende jobinterviews i hotellets mødelokale og ansatte vores første fem udviklere – og først derefter fandt et kontorlokale at være i. Og så til i dag, hvor vi er veletablerede, og mange potentielle medarbejdere henvender sig uopfordret.

Det sidste årti er sourcing modnet fra at være noget eksotisk og fremmedartet til at være blevet et commodity. Verden er vores markedsplads, og vi handler lige gerne med en dansk som med en lokal virksomhed. Udbuddet er enormt, og beslutningen om at outsource kan næsten eksekveres bare med et par tastetryk.

Risikoen er imidlertid, at vi overser, hvor stor forskel der rent faktisk er på, med hvem og under hvilke betingelser man indgår aftaler om sourcing. Lokale tilbud om quick fixes og sourcing, som lyder for nemt og godt til at være sandt, og hvor I bliver lovet guld og grønne skove, er som regel netop… for godt til at være sandt. Hvis man ridser lidt i lakken, er der ofte ikke ordentligt styr på tingene. Og det kan have voldsomme konsekvenser.

Hvor er der, og hvor er der ikke, konsistens mellem dansk lovgivning og lovgivningen i sourcing-landet? Hvilket lands lovgivning er, skal eller kan være gældende i samarbejdet og ved evt. tvister? Hvordan er regler og rettigheder for IP og unlicensed software – og hvordan forholder vi os til det? Hvilke ejerskabskonstruktioner arbejder den lokale partner med, hvem ejer tingene (og jeg har oplevet mange ’sjove’ konstruktioner de sidste ti år!). Når man i perioder henter sourcede medarbejdere til Danmark for at arbejde på projekter, hvordan er det så liiige, det er med visum og arbejdstilladelse og skat og overenskomst og…? Hvem har styr på det – den lokale partner? Det tror jeg næppe.

Når jeg spoler tilbage gennem ti års erfaringer med outsourcing, er der masser af gode råd at give videre – både gode råd om, hvad man bør gøre, og gode råd om, hvad man ikke bør gøre. Men selv om der er rigtig mange forskellige råd at give videre, så kan de alligevel sammenfattes med én fællesnævner: Vi skal gøre det ordentligt.

Samarbejde, partnerskab og et godt resultat med outsourcing opnås kun, hvis alle involverede parter gør det ordentligt: Det er en langsigtet, strategisk beslutning at outsource, og man skal ville både hinanden og projektet, afsætte tiden og ressourcerne – i det hele taget gå grundigt og dedikeret til værks. Jeg skriver helt bevidst, at man skal ville hinanden. Som forretningspartner, som virksomhed og som enkeltpersoner. Outsourcing handler om mennesker, og det er vores faste overbevisning, at det at gøre tingene ordentligt i bund og grund handler om, at man har samme, grundlæggende menneskesyn og tilgang til tingene for at sikre, at man kommer ordentligt rundt om alle aspekter af outsourcing – både på en række generiske parametre og i kontekst at de lande og kulturer, man sourcer mellem.