Outsourcing går i hegnet uden opbakning fra dine danske medarbejdere

29. januar 2015

outsourcingHvis du planlægger at outsource en del af din softwareudvikling, kan du være sikker på, at det går galt, hvis du går alene med planen.

Når du overser vigtigheden af at inddrage resten af organisationen og trækker outsourcing ned over hovedet på så meget som én i huset, vil du næsten med garanti opleve frygt og modvillighed, som i værste fald kan resultere i, at dine medarbejdere og andre i virksomheden direkte modarbejder dine planer.

Afdramatisér planen om outsourcing

Et rygte om outsourcing, der ikke er bekræftet, kan skabe en unødvendig negativ stemning i virksomheden. Mange ved, at outsourcing betyder forandringer. Uanset om der er tale om små eller store forandringer, er det almindeligt kendt, at ordet ”forandring” ofte får mennesker til at stejle, alene fordi det indebærer noget uvist.

Derfor skal du så tidligt som muligt i processen fortælle alle i virksomheden, præcis hvad du vil opnå ved at outsource, og samtidig præsentere dem for den virkelighed, der venter.
På den måde afdramatiserer du outsourcingen, fordi medarbejderne ved, hvad der skal ske. Og husk: Det er ikke kun udviklerne, men hele virksomheden, der skal have besked, for outsourcing kan betyde nye rutiner for alle afdelinger.

Hvad vil du opnå med at outsource?

Den første tanke, der rammer dine udviklere, er måske, at nu bliver de skiftet ud med billigere arbejdskraft, og hvad gør det ved deres generelle jobsituation? Hvordan er det med deres jobsikkerhed? Er de-dér eksterne udviklere overhovedet til at arbejde sammen med? Og så videre. I langt de fleste situationer er al frygt og usikkerhed ubegrundet. Virksomheder, som vælger at outsource en del af deres softwareudvikling, gør det – efter vores erfaring – sjældent, fordi de vil af med de nuværende udviklere. De outsourcer, fordi de gerne vil byde ind på en meget stor opgave, som kræver ekstra mandskab, eller fordi de vil kunne udvikle mere, uden at deres omkostningerne stiger tilsvarende. Så dét budskab skal du selvfølgelig klokkeklart fortælle din virksomhed! For når alle forstår, hvorfor outsourcingen er både noget godt og noget vigtigt for alle, modarbejder de dig ikke.

Mal den nye virkelighed for udviklerne

Udover at fortælle, hvad virksomheden vil opnå ved at outsource, skal du visualisere, hvad udviklerne får ud af det. Hvis de kan se, at outsourcingen også kommer dem til gode både til daglig og helt overordnet set, vil de være mere motiverede for planen. Når du outsourcer, er det fx også ensbetydende med nye muligheder – og måske mere spændende opgaver – for de nuværende danske udviklere. Dét, at de får nye kolleger i Vietnam, Ukraine, Indien eller et helt fjerde sted, åbner op for nye muligheder, som fx kan tilføre rejseaktivitet i forbindelse med jobbet eller give de danske udviklere en mere ledelsesmæssig rolle, hvis de er interesserede i det.

Succesfuld outsourcing

Hvis du formår at forklare, hvad du vil opnå med outsourcingen, og du samtidig tegner et klart og realistisk billede af den nye dagligdag for udviklerne, er du et skridt nærmere på den interne opbakning og på at få succes med din outsourcing!