Opstart af udviklingsteam for ny kunde 100% virtuelt

20. april 2020

Når en virksomhed vælger Conscensia som deres samarbejdspartner til at få et udviklingsteam i udlandet, igangsættes der mange opgaver. Kunden fortæller om projektet, hvor mange udviklere de har brug for, hvilke kompetencer udviklerne skal have osv. Vi rådgiver mht. sammensætningen af udviklerne, opstartsfasen, det løbende samarbejde og afholder en Kulturel Intelligens workshop med kunden, som forbereder dem på samarbejdet.

Når teamet er rekrutteret, vælger de fleste af vores nye kunder at invitere deres nye udviklere til Danmark. Her bruger de nogle dage sammen til vidensoverdragelse om det projekt de skal arbejde på. Udover at udviklerne får forståelse for domænet, produktet/projektet og virksomheden, er det også med til at opbygge social kapital.

Teammedlemmer koordinerer på projekt via interaktiv skærm, der afspejler dedikeret nearshore samarbejde.

Når vi ansætter nye ukrainske udviklerne, får de altid et onboarding forløb hos Conscensia, hvor de bliver introduceret til vores forskellige interne politikker, GDPR, IP rettigheder, vores delivery afdeling, finansafdeling og IT afdeling. Disse introduktionsmøder blev naturligvis afholdt virtuelt.

I starten af marts måned var Conscensia og vores nye kunde klar til at opstarte vores samarbejde. Flybilletter til udviklerne fra Ukraine til København var booket og programmet i Danmark var timet og tilrettelagt, da covid19 pandemien satte en stopper for rejseaktiviteter. Derfor blev agendaen ændret til en ren virtuel onboarding, hvilket krævede hurtig omstilling og ny planlægning.

Vores nye kunde nåede heldigvis at deltage i vores Kulturel Intelligens Workshop inden Corona virussen kom til Danmark. Derved var kunden godt klædt på i forhold til kommunikation og samarbejde på tværs af kulturer.

De første dage var fyldt med spændende videomøder, hvor projektet, udviklingsprocessen og opgaverne blev grundigt gennemgået. Der blev også afholdt et introduktionsmøde, hvor de ukrainske udviklerne mødte alle relevante medarbejdere hos kunden, så udviklerne hurtigt fik identificeret de forskellige kontaktpunkter i firmaet. Vores nye kunde har desuden en åben kommunikationsstil, hvilket optimerer opstartsfasen, når spørgsmål hurtigt bliver besvaret. Den åbne kommunikation er også medvirkende til at udviklerne hurtigere lærer at agerer i kundens virksomhedskultur.

Det reelle udviklingsarbejde blev efter introduktionsmøderne hurtigt sat i gang. Udviklingsprocessen er scrum baseret, så der afholdes daglige morgen scrum-møder på ca. 15 minutter, hvor udviklere, product owner og relevante projektledere deltager. Nu har samarbejdet været i gang i en måned, og dagligdagen med scrum-møder og normalt arbejde har indtruffet.

Vi er stolte af, at Conscensia fik organiseret og gennemført en virtuel opstartsfase med vores nye kunde – med kun få dages varsel. Heldigvis er vi er vant til at samarbejde virtuelt med vores kunder, så vi har mange effektive processer og en stor værktøjskasse.