Opbyg domæneviden på dit team, selvom du outsourcer din softwareudvikling!

4. februar 2014

Domæneviden er viden om anvendelsen af den software, du udvikler: Hvem der skal bruge den, hvad deres behov er, hvad de gerne vil opnå med softwaren m.m. Det betyder også, at det stort set er umuligt at udvikle den helt rigtige løsning, hvis man ikke har adgang til domæneviden, eller som minimum at udviklingsprocessen bliver væsentlig langsommere, fordi man hele tiden skal spørge andre til råds.

Hvis du skal opbygge domæneviden, er det en fordel at være tæt på ”kilden” til viden, og af den grund er der mange, der tror, at man ikke kan opbygge domæneviden, når man som virksomhed outsourcer sin softwareudvikling. Og det kan vi godt forstå, for hvis man ser helt sort/hvidt på det, er grundlaget for at opbygge domæneviden på et udviklingsteam ikke optimalt, når man outsourcer.

For det første sidder de sourcede udviklere ikke fysisk hos dig, og de har derfor måske sværere ved at opbygge en relation til din virksomhed og til de personer, de arbejder sammen med på distancen. For det andet kender de sourcede udviklere ikke nødvendigvis den kulturelle kontekst, som den software, de udvikler, skal fungere under. For det tredje er der en tendens til, at sourcede udviklere ikke bliver på opgaver for den samme virksomhed i længere tid ad gangen, og derfor starter du hele tiden forfra med domæneviden på teamet.

Men selvom det måske ikke ligger lige til højrebenet at opbygge domæneviden på et udviklingsteam i forbindelse med outsourcing, er det altså ikke umuligt, så længe du sørger for, at rammerne er på plads.

Opbyg relationer fra første dag

Allerede fra dag ét skal du have fokus på, at de sourcede udviklere skal kende din virksomhed, det team, de skal arbejde sammen med, og ikke mindst hvad softwaren skal udvikles til. Her anbefaler vi, at du får de sourcede udviklere på besøg i din virksomhed i forbindelse med opstart af udviklingsopgaven. Den personlige relation, de opbygger ved at møde virksomheden og de andre teammedlemmer, er, ud fra vores erfaring, i høj grad med til at forbedre samarbejdet om udviklingsopgaverne.

Forstå den kulturelle kontekst

Uanset om dine sourcede ansatte skal udvikle software til virksomhedens egne eller jeres kunders løsninger, er det vigtigt, at de kender til den virkelighed, softwaren skal udvikles til. Hvis udviklerne fx skal udvikle softwareløsninger til sundhedsvæsnet i Danmark, har de behov for at vide, hvordan sundhedsvæsnet arbejder i Danmark. Det er nemlig ikke sikkert, at det billede, de sourcede udviklere har af et ”sundhedsvæsen”, stemmer overens med den måde, sundhedsvæsnet arbejder på i Danmark. Her vil vi helt klart anbefale, at softwareudviklerne besøger den virksomhed og gerne den afdeling, de skal udvikle software for, så de får en tilbundsgående forståelse af – og viden om – hvordan softwaren skal anvendes.

Fokus på dedikerede teams

Når du outsourcer softwareudvikling, kommer du længst med dedikerede teams, altså teams hvor det er de samme softwareudviklere, der arbejder på din virksomheds opgaver. Jo længere tid teamet bliver sammen, jo mere domæneviden bliver der opbygget, og det betyder, at du får en bedre ROI på dine udviklingsprojekter. Det gør du blandt andet, fordi det er de udviklere, der har lavet løsningen, som også kan stå for løbende vedligehold. Men for at få dedikerede teams kræver det, at dine sourcede udviklere bliver på dit team. Hvordan du får dem til at blive det, kan du læse i vores tidligere blogindlæg om motivation og fastholdelse her på Version2.

Tæt samarbejde på teamet

Din virksomhed er uden tvivl kilden til domæneviden, og derfor kan der godt opstå problemer, hvis jeres udviklere ikke sidder fysisk i virksomheden. Her er det vigtigt, at det danske team og det sourcede team arbejder tæt sammen om de opgaver, de løser. Det danske team er tæt på kilden (virksomheden) og dén viden, de får, skal føres videre til de sourcede udviklere, så de altid har en klar fornemmelse af, hvad der sker i virksomheden i Danmark. Her vil vi foreslå, at I fx kører udviklingsopgaver som scrum-forløb, hvor teamet har daglige standup meetings via Skype. Her kan I planlægge dagens opgaver, og teamet kan gennemgå, hvad der er gået godt, hvad der er gået skidt, og hvilke udfordringer de måske kan løbe ind i.

Rammerne for domæneviden skal være på plads

Vores erfaring er altså kort og godt, at man godt kan opbygge domæneviden, selvom man outsourcer en del af sin udvikling til et andet land. Bare sørg for at have rammerne på plads!