Norsk Byggtjeneste er den største informationsudbyder til den norske byggebranche. Organisationen, der er ejet af byggeriets branche- og interesseorganisationer, stiller blandt andet produktinformation om mere end 900.000 produkter fra 700 forskellige leverandører til rådighed for alle branchens aktører via NOBB-databasen.

NOBB-databasen er omdrejningspunktet for varedata i hele den norske byggesektor, forklarer CTO i Norsk Byggtjeneste, Øystein Berg: ”Hvis aktørerne i den norske byggebranche ikke kan trække de korrekte informationer fra databasen hele døgnet, får det meget hurtigt konsekvenser: Så står vareflowet i branchen ganske enkelt stille.”

Hybrid model for IT-udvikling giver flere fordele

Norsk Byggtjeneste har sit eget, lille team af udviklere inhouse og et sourcet team af udviklere hos Conscensia i Lviv i Ukraine. ”Vi har valgt en hybrid model for vores it-udvikling. På den måde sikrer vi, at vi opbygger og beholder kernekompetencerne her i huset samtidig med, at vi via Conscensias intermediate og senior udviklere kan booste og skalere produktiviteten,” siger Øystein Berg.
Når NOBB er så kritisk for en hel branche, stiller det i sagens natur store krav til alle parter, der er ansvarlige for databasen. ”Det er afgørende, at alle parter følger de fastlagte processer til punkt og prikke – uanset om vi har at gøre med løbende opdateringer og vedligeholdelse, daglig drift eller udviklingsopgaver,” siger Øystein Berg og understreger: ”Det er vitalt, at vi har et højt kvalitetsniveau og overholder samtlige vores kvalitetskrav.”

Lægger stor vægt på Conscensias værdier

”Da vi valgte outsourcing-partner, var det selvfølgelig vigtigt, at Conscensia kunne tilbyde de rette it-ressourcer og -kompetencer. Mindst lige så vigtigt som de tekniske kompetencer er dog de helt grundlæggende værdier, som Conscensia baserer sin forretning på, nemlig at tingene skal gøres på en ordentlig måde,” fortæller Øystein Berg og tilføjer: ”Et eksempel er Conscensias setup i Lviv med en stærk HR-funktion, hvor man arbejder målrettet med at udvikle og fastholde sine konsulenter. På den måde investerer Conscensia både i konsulenterne og i et langvarigt samarbejde med sine kunder.”

Det kræver modenhed at outsource

Som kunde er man nødt til at have en høj grad af modenhed i sin it-udvikling for at kunne drage nytte af sourcing, fastslår Øystein Berg. ”Man kan ikke outsource sine problemer, og derfor skal man ikke undervurdere, hvad det kræver af ens egen organisation at outsource. Man skal kunne planlægge og igangsætte projekter, udarbejde kravspecifikationer og følge op. Processer skal defineres og styres, værktøjer og processer skal være på plads. Man skal sikre en vis grad af redundans inhouse, og at man har tilstrækkeligt med it-udviklingskompetencer til at forstå detaljerne.” Øystein Berg opsummerer: ”Kort sagt, med outsourcing kan man øge sin produktivitet, men det kræver i bund og grund samme indsats, som hvis man løste opgaverne inhouse. Man skal simpelthen gøre sig det klart, at man skal have de rette kompetencer inhouse for være en god sourcing-kunde, og at det kræver en indsats.”

Arbejder sammen på tværs af lokationer som ét team

Det er Øystein Bergs erfaring, at der ikke er den store forskel på, hvordan hans norske team og teamet i Lviv arbejder, og det daglige samarbejde fungerer gnidningsløst. ”Vi arbejder agilt ud fra Scrum-principperne, så det ligger på rygraden af både vores inhouse team og vores sourcede team at arbejde efter fastlagte processer med korte deadlines og at levere det aftalte til tiden. Med Scrum har vi en fælles metode til at sætte kadencen og afstemme forventninger til fremdriften i projekterne.” Sproglige problemer har Øystein Berg heller ikke oplevet i sine udviklingsteams: ”It-udviklere er vant til at arbejde på engelsk, så vi oplever ikke nogen sproglige barrierer mellem teamet i Norge og teamet i Ukraine. Vi arbejder sammen uden egentlig at tænke over, om vores kollega sidder på den anden side af skrivebordet eller i Lviv.”

Ville gøre det samme igen

Der er dog én ting, som Norsk Byggtjeneste har skullet tage højde for, efter at de har valgt at outsource. ”Når vi arbejder med teams på flere lokationer, tvinger det os til at være meget strukturerede i vores udviklingsprocesser, for at tingene fungerer – men det er jo dybest set et stort plus for alle involverede,” siger Øystein Berg.
Han fortryder ikke sit valg om at supplere egne udviklingsressourcer med sourcede ressourcer fra Conscensia. ”Vi har haft en god onboarding-proces sammen med Conscensia, og i et tempo, hvor alle har været komfortable med processen. Hele forløbet, og også de ressourcer vi har fået tilknyttet i Lviv, har været meget tilfredsstillende. Jeg kan ikke komme i tanke om noget, der skulle have været gjort anderledes, og jeg ville gøre det samme igen,” slutter Øystein Berg.

Anvendte teknologier

.NET
Java
QA

Om Norsk Byggtjeneste

Norsk Byggtjeneste er den største informationsudbyder til den norske byggebranche. Norsk Byggtjeneste fastsætter standarder for transaktioner og dokumentation gennem branchens samlede værdikæde og er dermed medvirkende til at effektivisere og øge samhandlen mellem branchens aktører. Norsk Bygtjeneste står bag Norsk Byggevarebase (NOBB) og Byggtjeneste Portalen.

Norsk Byggtjeneste er et .nethus med et Microsoft full-stack setup, det gælder således også for NOBB-databasen. I skrivende stund er Norsk Byggtjeneste og Conscensia i gang med at migrere eksisterende applikationer til Azure, og udvikle nye applikationer til platformen.