Kompetencer

Polen og Ukraine er de førende nearshore lande i Europa

Størstedelen af IT specialister i Ukraine, Polen og Portugal er vant til at arbejde i distribuerede teams for udenlandske kunder.

Vi har 17 års erfaring i at etablere dedikerede teams for vores kunder. Vi headhunter udviklere, der har kompetencer indenfor netop de teknologier og løsninger du arbejder med.

Vores udviklere arbejder efter den agile udviklingsmetode: scrum.

Vores kompetencer dækker bredt

Ikon for dedikeret teamstruktur i Conscensia's fokuserede forretningsmodel

ARKITEKTUR

Mange af vores teams arbejder på transformation eller nyudvikling af en løsning. Vi kan rådgive og hjælpe med valg af arkitektur og teknologier.

DESIGN

Vi kan hjælpe med kravspecifikation og scope af dit projekt. Ofte tilknyttes UI/UX designer på projektbasis eller som deltid på projektet.

SOFTWAREUDVIKLING

Vi har erfaring med alle gængse teknologier og vores teams arbejder med start-ups, langsigtet produktudvikling, projektudvikling, vedligeholdelse og 24/7 support.

SCRUM

Udviklerne arbejder efter forskellige agile metoder - typisk scrum. Vi kan varetage scrum master rollen, og hjælpe med at få uddannet og certificeret scrum mastere. Vi har erfaring med DevOps.

TEST

Vi leverer ressourcer til QA-test. Vi kan hjælpe kunder med at implementere testprocesser, og vi anbefaler at test tænkes ind så tidligt som muligt.

Ikon for let kommunikation med softwareudviklere

TEAMLEDELSE

Vi rådgiver og hjælper med både lokal og remote teamledelse. Flere teams har en lokal team lead, og vi kan organisere uddannelse af team leads.

”Vi arbejder agilt ud fra Scrum-principperne, så det ligger på rygraden af både vores in-house team og vores sourcede team at arbejde efter fastlagte processer med korte deadlines og at levere det aftalte til tiden. Med Scrum har vi en fælles metode til at sætte kadencen og afstemme forventninger til fremdriften i projekterne.”
Øystein Berg, CTO hos Norsk Byggtjeneste

Ukraine og Polen er begge førende IT outsourcing destinationer

Polen og Ukraine er de lande med flest IT professionelle, hvorfor begge markeder har en stor talentmasse og gode sourcingmuligheder for at finde de rette kompetencer.

Ukraine er det land i Europa, der uddanner flest ingeniører og IT kandidater, og Polen ligger lige efter Tyskland, Frankrig og UK. Ukraine (9,8%) og Polen (6,8%) er de lande, der har den højeste andel af kandidater, som vælger de såkaldte STEM uddannelser.

Sammenlignet med vesteuropæiske lande er gennemsnitsalderen i det samlede IT marked også lavere, hvorfor det samlede antal IT professionelle vil vokse betragteligt en årrække fremover.

Markedsudviklingen understøttes af en attraktiv IT struktur i begge lande for både udviklere og kunder. Softwareudviklere arbejder på B2B vilkår, der øger fleksibiliteten, og samtidig gør det attraktivt beskatningsmæssigt for udviklerne.

Et stort antal af IT uddannede er vant til at arbejde for udenlandske virksomheder og med outsourcing. Softwareudviklere i Polen og Ukraine arbejder typisk i distribuerede og mixed teams. Udviklere i begge lande er dygtige til engelsk og kulturelt ligger de tæt på øvrige europæiske lande.

Udvalgte teknologier vi arbejder med

Android-ikon - specialisering i Android-appudvikling

Android

Angular-ikon - ekspertise i single-page applikationer

Angular

C/C++-ikon - avanceret systemprogrammering

C, C++

Delphi-ikon - robust desktop softwareudvikling

Delphi

Golang-ikon - effektiv server-side programmering

Golang

iOS-ikon - kvalitets iOS appudvikling

iOS

Java-ikon - tværgående applikationsudvikling

Java

JavaScript-ikon - interaktiv frontend-udvikling

JavaScript

Microsoft Azure Cloud Services

Microsoft Azure

.NET Framework for virksomhedsapplikationer

.Net

Node.js for asynkron programmering

Node.JS

PHP-scripting til webudvikling

PHP

Python-programmeringssprog

Python

React-bibliotek til brugergrænseflader

React

Ruby on Rails for webapplikationer

Ruby

Scala-programmeringssprog

Scala

Vi kan hjælpe kunder med løsninger til

Artificial Intelligence Solutions

Artifical Intelligence

SaaS Cloud Solutions

SaaS (Cloud)

Mobile Development Solutions

Mobile

Business Benefits - Effective Scaling and Faster Time-to-Market

BI og Big Data

CRM Solutions

CRM

IoT Connectivity Solutions

Internet of Things

ERP Systems Integration

ERP

Blockchain Technology

Blockchain

Robotic Process Automation

Robotics (RPA)

Gaming Development

Gaming

eCommerce Platforms

eCommerce

Embedded Systems Engineering

Embedded

Kompetencer indenfor gængse teknologier

Det er muligt at source softwareudviklere indenfor alle gængse teknologier i Ukraine og Polen. Når vi sourcer softwareudviklere tager vi typisk udgangspunkt i teknologisk kompetence og hvorvidt, der er brug for backend, frontend eller full stack udviklere. Derudover opdeles profilerne typisk i erfaring – spændende fra Junior (0-2 år), Intermediate (2-4 år), Advanced (4-6 år) og Senior (+6 år).

De typiske programmeringssprog, der anvendes af udviklerne, er:

  • Java
  • C#, C, C++ (Azure, .Net)
  • PHP
  • Mobile (Android, iOS, Xamarin)
  • Javascript (JS React, React Native, Angular)
  • Python
  • Typescript
  • NodeJS