Myte: Danske dataloger er bedre end de ukrainske

8. november 2013

I forbindelse med vores rolle som sourcingpartner i Ukraine, bliver vi udfordret på spørgsmål som: Er de ukrainske dataloger lige så godt uddannede som de danske? Kan de det samme, som de danske softwareudviklere?

Groft sagt, så synes jeg faktisk, at vi danskere ind imellem er nogle lidt selvfede typer, når vi tror, at Danmark er det eneste land, man for alvor kan uddanne sig i. Hvis vi kigger på universitetsuddannelserne i Ukraine og i Danmark, er der 95 % sammenfald mellem det, de studerende lærer på it-uddannelserne, så hvorfor skulle ukrainerne ikke være lige så dygtige dataloger? Og måske endda bedre, når vi tænker på det enorme drive, de har med oven i hatten.

Lang tradition for datalogi

Ivano Franko-universitetet i Lviv – hvor vi henter mange af vores softwareudviklere – har en lang og stolt tradition for datalogi. Universitetet var det første i det gamle Sovjetunionen, som fik en computer, og universitetet har siden udviklet sig på lige fod med vestlige universiteter.

Jeg kender en del til uddannelsen i computer science i Ukraine, da vi arbejder tæt sammen med universitetet i forbindelse med vores Junior Academy i Lviv . Samtidig har jeg fungeret som aftager-ekspert ved danske uddannelsesinstitutioner – altså som repræsentant for industrien i forbindelse med akkrediteringen og hermed kvalitetssikringen af en lang række it-uddannelser i Danmark – både på bachelor- og kandidatniveau. Jeg mener derfor, at jeg har et ret godt grundlag for at sammenligne de to landes it-uddannelser.

Opfostret med samme grunddiscipliner

Når jeg sammenligner datalogi-studiet ved Aarhus School of Science med Computer Science ved Ivano Franko-universitetet i Lviv, ser jeg langt flere sammenfald end afvigelser. Grunddisciplinerne og emneområderne er de samme, og begge uddannelser er på kandidatniveau. Begge landes uddannelser har grundfag som fx programmeringssprog og -paradigmer, software- og systemudvikling, algoritmer og databaser, distribuerede systemer, regularitet og automater og concurrency. Der er også store sammenfald, når man ser på støttefagene, og på begge uddannelsesinstitutioner er der fx fokus på fag inden for matematik og statistik.

Meget mere end faglighed

Hvis man så sammenligner nyuddannede dataloger fra hhv. Danmark og Ukraine, har de ukrainske uden tvivl et større drive, og jeg oplever altid, at de er meget åbne for de opgaver, de bliver stillet over for. Selvfølgelig er der dygtige, ambitiøse, fremadstormende danske studerende – slet ingen tvivl om det! Men Ukraine er stadig et pionersamfund, hvor man er i gang med at bygge velstanden op, mens de danske studerende alt andet lige har bedre forhold både før, under og efter deres studie. Ukrainernes higen efter velstand gør, at de uddanner sig godt, de gør et solidt stykke arbejde, og så går de ind til opgaverne med godt humør og et åbent sind, fordi de netop gerne vil vise, at de virkelig også er dygtige.

Myte afblæst!

Så nej, de danske dataloger er ikke bedre end de ukrainske! Jeg vil i hvert fald vove at påstå, at de ukrainske studerende er mindst lige så dygtige som de danske, hvis ikke bedre. For ud over at have de rigtige kompetencer i baglommen, har de et engagement og en anden form for motivation, som gør, at de lægger utrolige mængder energi i at være gode til det, de laver. Og ja, de ukrainske softwareudviklere er billigere, og virksomheder, der outsourcer til Ukraine, sparer penge ved at bruge dem til deres projekter, men økonomi er bestemt ikke den eneste årsag til, at man med sindsro kan kigge mod Ukraine i forbindelse med softwareudviklingsopgaver.