I 2011 besluttede Kamstrup, at outsourcing skulle være en del af deres fremtidige strategi. Forskellige faktorer som vanskeligheder med at finde de rigtige kompetencer, manglende fleksibilitet, højt lønningsniveau og behov for forbedret, global konkurrenceevne var afgørende for, at Kamstrup igangsatte processen med at finde den rigtige outsourcing-partner. I samarbejde med Conscensia er det lykkedes Kamstrup at opbygge en succesfuld udviklingsafdeling i Ukraine.

Hvorfor outsource til Østeuropa?

Afdelingsleder i Kamstrups softwareafdeling, Ole Brandt, har flere års erfaring med at lede outsourcede udviklingsteams. Den store fordel ved at outsource til Ukraine er ifølge Ole Brandt, at danskere og ukrainere er tætte på hinanden, både hvad angår kultur og mentalitet: ”Der er en tæt tilknytning og umiddelbar forståelse mellem den danske og ukrainske kultur og mentalitet. Danskere og ukrainere er meget ens i måden, hvorpå vi kommunikerer, hvilke forventninger vi har til hinanden, og hvordan vi indgår aftaler og giver tilbagemeldinger.”
Det er Ole Brandts erfaring, at ukrainerne er gode til at dele deres holdninger og eventuelle indvendinger omkring løsningen af en opgave med deres teamleder og Kamstrups arkitekt. ”Kommunikation og feedback foregår gennemgående effektivt og vores ukrainske kolleger er generelt gode til at komme med deres input,” siger Ole Brandt.

Opstart af et outsourced team

Kamstrup har investeret tid i, at det danske og ukrainske team har fået forståelse for hinanden og hinandens kultur, og der har været stor fokus på at få en ordentlig opstart af det samlede team og opbygge en følelse af fælles ejerskab. ”Man skal investere noget tid i at få teamet til at tale sammen og forstå hinanden, så det ikke kun er virksomheden, der har besluttet at outsource, men at de folk, der skal arbejde sammen, også forstår hinanden. Det er ikke kun en skivebordsøvelse, det er en forandringsøvelse,” fastslår Ole Brandt og uddyber: ”Der vil ofte være modstand mod forandring. Som ledelse skal man være meget tæt på forandringerne og være 100% sikker på, at alt er institutionaliseret i organisationen, før man slipper grebet.”

Samarbejdet mellem to udviklingsafdelinger i to lande

Ifølge Ole Brandt er der flere årsager til, at Kamstrup er lykkes med at skabe en succesfuld udviklingsafdeling i Ukraine. Udover at implementere klare processer, strukturer og aftaler med sit udviklingsteam skal ledelsen også have fokus på kulturforståelse: hvad der gør os forskellige, og hvordan vi kan drage fordel af forskellighederne. ”Vi ved, hvor vi har hinanden, så vores daglige tidsforbrug til kontrol, opfølgning og dialog er minimalt og fungerer meget effektivt,” siger Ole Brandt og fortsætter: ”Vi skal være opmærksomme på at møde hinanden. Vi skal ikke lave om på hinanden, det vil forventelig fejle. Vi bliver nødt til at forstå hinanden, forstå hvordan vi agerer og tilpasse os i det omfang det er muligt og hvor det giver værdi.”

Ingen forskel i opgaver

Kamstrups ukrainske team deltager i hele udviklingsforløbet på lige fod med Kamstrups danske udviklere. ”Vores danske og ukrainske team løser samme type opgaver, der er ikke nogen forskel. Jeg synes, at de to teams matcher hinanden godt både kvalitetsmæssigt og kompetencemæssigt, og vores ukrainske udviklere kan arbejde inden for stort set de samme områder som vores danske udviklere. Ukrainerne har en lang erfaring med produktet,” siger Ole Brandt.

Et stabilt team

Netop Conscensias evne til at fastholde konsulenterne, så domæneviden forbliver i teamet, anser Ole Brandt som en af Conscensias primære styrker. Ole Brandt uddyber: ”Vi har et stabilt team, hvor det er vigtigt, at der ikke er en stor udskiftning. Det betyder, at vi kan aflevere komplicerede opgaver, fordi teamet har en god forretningsmæssig forståelse for produktet; de forstår i væsentlig grad hvilke værdier, der er vigtige for vores kunder. Det er altafgørende, at vi har et stabilt team, det er der slet ingen tvivl om.”

En synlig ledelse er vigtig

Udover at have dygtige udviklere er det ifølge Ole Brandt også vigtigt, at Kamstrups ledelse er synlig i Ukraine. Derfor besøger Ole Brandt sit ukrainske team cirka to gange om året. ”Det er vigtigt for vores samarbejde, at ledelsen også er synlig i Ukraine. Dette er også med til at knyttet båndene tættere,” siger Ole Brandt. Conscensia har desuden stort fokus på at skabe sammenhold blandt udviklerne, fortæller Ole Brandt: ”Conscensia binder bånd, der sikrer, at vores udviklere ikke føler, at de bare arbejder på en konsulentopgave, men at de tilhører en virksomhed. Det er også en medvirkende faktor i forhold til at fastholde konsulenterne.”

Anvendte teknologier

.NET
QA

Om Kamstrup

Kamstrup A/S udvikler, producerer og sælger intelligente forbrugsmålere, herunder elektroniske varme-, el- og brugsvandsmålere, med tilhørende aflæsningssystemer til forsyningsselskaber over hele verden. Olaf Kamstrup grundlagde Kamstrup A/S helt tilbage i 1946. Virksomheden var familieejet indtil 1990, hvor den blev opkøbt af Olieselskabet Danmark (OK). I dag har Kamstrup egne kontorer og selskaber i 20 lande.