Husk at regne på Total Cost of Ownership før du outsourcer

17. juni 2015

TCO_1Hvis du kun kigger på selve lønniveauet, når du går medovervejelser om at outsource, får du helt sikkert et chok, når regningen kommer, og du ser de reelle omkostninger.

Vi anbefaler altid, at du udregner TCO’en, inden du outsourcer, så du kan se, om det faktisk kan betale sig at løse udviklingsopgaverne med sourcede udviklere. Nedenfor har vi samlet nogle af de typiske omkostninger, som skal regnes med i det store outsourcing-regnestykke.

Opstart og vidensoverdragelse

Dine sourcede medarbejdere kan ikke arbejde fuldt ud effektivt fra første dag. Der går noget tid, før de er på niveau med dine interne udviklere. Når dine interne udviklere i opstartsperioden skal bruge ekstra energi på at overdrage viden, kan de heller ikke arbejde lige så effektivt, som de plejer. Du bruger selvfølgelig også ekstra tid, når du ansætter nye interne udviklere, men det er nogle andre parametre, der spiller ind, når dine udviklerne ikke sidder hos dig i virksomheden, og I skal tage højde for både den fysiske afstand, kulturforskelle og tidzoner. Det betyder, at der går noget tid, før din virksomhed kan udnytte de sourcede udviklere optimalt, og det skal I tænke ind, når du regner på den totale pris for outsourcing.

Omstrukturering i virksomheden og nye processer

Når du outsourcer, er der også omkostninger forbundet med omstruktureringer i virksomheden. Det kan være, at ansvarsområder skal placeres anderledes, og at I skal etablere nye procedurer. Nye procedurer kan tage tid i starten, men de gør, at outsourcing i sidste ende bliver mindre tidskrævende, så du med tiden får mest muligt for dine penge.

Når I vil mindske afstanden

Der er selvfølgelig også rejseudgifter forbundet med at outsource. Selvom meget kan klares online, bør I fra tid til anden bringe både sourcede og interne udviklere sammen, så I sikrer et godt samarbejde på tværs af landegrænserne. Nogle virksomheder tager skridtet videre fra de løbende besøg og udstationerer en medarbejder til sourcing-landet. Hvis du har 10 udviklere i et land, som hver får 20.000 kr. om måneden i løn, og du samtidig udstationerer en medarbejder, som måske skal have 50.000 kr. om måneden, betaler du pludselig 25.000 kr. pr. måned for en sourced udvikler. Det skal med i regnestykket!

Start med at udregne de faktiske omkostninger ved at outsource

Giver regnestykket altid mening ved outsourcing? Nej, det gør det ikke, og det er lige præcis derfor, du skal regne på TCO’en, før du springer ud i et outsourcing-eventyr. Hvis du fra starten har tænkt alle ekstra omkostninger ind, og du har gjort op med dig selv, om investeringen giver mening, så har du et seriøst grundlag for at vurdere, om outsourcing er investeringen værd for din virksomhed.