Fem danske særheder

13. september 2013

Når danske virksomheder skal samarbejde med medarbejdere fra et land som Ukraine, har vi en tendens til at fokusere på, at de er forskellige fra os. I det store billede er det dog nærmere den danske måde at drive virksomhed, der adskiller sig fra resten af Europa, og der er derfor god grund til at rette kikkerten mod os selv for at forstå de andre.
Conscensias VP Global Delivery, Line Milthers, fortæller her om nogle af de emner, man skal være opmærksom på for at få det maksimale ud af sin outsourcing.

Den frie danske ledelsesstil

Den danske tradition for ledelse eller måske nærmere mangel på samme er noget af det, man som udlænding kan have svært ved at forstå. Vi har en flad struktur, hvor vi ser det som noget entydigt positivt, at vi ikke behøver at kontrollere hinanden. Men der er en risiko for, at det bliver misforstået. Det, vi opfatter som kontrol, vil nemlig andre steder blive sidestillet med interesse, og fraværet af kontrol kan godt blive opfattet som manglende opmærksomhed. Derfor rådgiver vi vores kunder om, hvordan man finder den rette balance.

De uigennemskuelige beslutningsgange

En af konsekvenserne af et fladt hierarki er, at beslutningsgangene kan være svære at gennemskue for udenforstående. Når vi har ukrainske udviklere på besøg i danske virksomheder, siger de ofte: ”Hold op, I holder mange møder!” Vi diskuterer meget, uden at der er nogen, der skærer igennem, fordi vi gerne vil opnå konsensus om beslutningerne. Det har store fordele, men det betyder samtidig, at det kan være svært at gennemskue, hvor beslutningskompetencen reelt ligger. Derfor sikrer vi, at alle vores ukrainske medarbejdere har en forståelse for den måde at arbejde på, ligesom gør vi meget ud af at få vores kunder til at synliggøre deres beslutningsprocesser. Det giver overblik og gennemsigtighed til glæde for begge parter.

Hvilken rolle spiller rollerne?

I Danmark har vi ikke tradition for at arbejde med særligt udførlige arbejdsbeskrivelser, og på den måde adskiller vi os fra mange andre lande. Vi er et lille land, som primært er bygget op omkring små og mellemstore virksomheder, hvor man som medarbejder er nødt til at dække et bredt felt. Ukraine har derimod haft tradition for stordrifter, hvor medarbejderne har klart definerede roller. Vi hjælper på den ene side vores kunder med at få nedfældet de relevante roller, og på den anden side har vi gjort det til en del af Conscensias virksomhedskultur, at man hjælper hinanden, hvor der er behov. I starten var vi jo ikke ret mange ansatte, så der var det nødvendigt, og den kultur dyrker vi fortsat. Det er en af de måder, vi præger vores organisation i dansk retning.

De reserverede danskere

Det er den gængse danske opfattelse, at andre kulturer ser os som et åbent folkefærd, men ofte er det modsatte tilfældet. Når vi har ukrainere på besøg, oplever de ofte danskerne som reserverede. En af grundene er måden, vores arbejdsdag er bygget op på. Klokken 16 er et dansk kontor stort set rømmet, fordi folk skal hente børn og køre dem til fodbold, eller hvad man nu skal. At vi så ofte logger på om aftenen og arbejder en time, er ikke særligt synligt, så for udenforstående ser det ud, som om vi forsvinder fra kollegerne, så snart chancen byder sig. I Ukraine er arbejdsdagen længere, og besøger man landet, vil de ofte sørge for at have planlagt enormt meget – også om aftenen – fordi de er så gæstfrie. Når de så besøger os, så kan de godt opfatte det, at vi er nødt til at gå midt på eftermiddagen, som at vi ikke har lyst til at være sammen med dem. Derfor opfordrer vi meget vores kunder til også at tage en aften ud og lave noget uformelt sammen med de ukrainske medarbejdere, når de er på besøg. Det betyder meget for opbyggelsen af relationen og giver grobund for et meget bedre samarbejde.

Tillid er ikke en selvfølge

Danmark er præget af en enormt høj grad af tillid, blandt andet fordi vi historisk set ikke har haft grund til andet – vi er vant til at leve i fred og frihed. Sådan er det langt fra i alle lande, og det gælder blandt andet også Ukraine. I Danmark har vi tillid, indtil nogen bryder den – i Ukraine skal man først opnå tilliden. Det er heldigvis ikke svært, men det er bare vigtigt at være opmærksom på, at man skal lave nogle aktiviteter, så man lærer hinanden lidt at kende og får opbygget en relation. Det er også en af grundene til, at det er vigtigt at prioritere det sociale aspekt, når de ukrainske medarbejdere er på besøg i Danmark til vidensoverdragelse.