Det handler om vækst, ikke om tab af arbejdspladser

26. maj 2016

Hvad skal man efterhånden tro og mene? Mangler vi it-kompetence i Danmark – eller gør vi ikke?

Kigger vi på nyhedsstrømmen alene i maj måned, bliver der berettet om, at nu forlader Intel dansk jord og fyrer sine 250 medarbejdere i Nordjylland, mens Microsoft til gengæld arbejder på at etablere et datacenter i Danmark med alt, hvad det kan forventes at medføre af nye arbejdspladser. Og senest har vi læst en artikel i Computerworld om karrieredagene på Datalogisk Institut på Københavns Universitet, hvor danske it-virksomheder over en bred kam efterspurgte nyuddannede it-udviklere i hobetal. I hundredevis, faktisk.

Debatten stritter, og læseren kan med rette sidde og undre sig over, hvad der er op og ned? Mangler vi folk, eller gør vi ikke?

Efterspørgslen på specifikke it-kompetencer ændrer sig konstant – og den ændrer sig hurtigere, end vi kan nå at tilpasse udbuddet. Hvis vi kun tænker udbud og efterspørgsel som dansk arbejdskraft, er det en ligning, der ikke kan gå op. Der vil altid være overskud eller mangel – og begge dele bremser væksten. Overskud af it-folk koster i statskassen, mens mangel på it-folk koster kassen for virksomhederne.

Det er min påstand, at vi i mange tilfælde tænker vores muligheder for at skaffe de nødvendige og kompetente it-ressourcer for snævert, fordi vi af frygt for at miste arbejdspladser fokuserer inden for landets grænser. Men er der én ting, der koster arbejdspladser, så er det netop mangel på vækst. Kan vi ikke i Danmark finde den nødvendige it-kompetence til at drive væksten, så må vi finde kompetencen et andet sted. Eller undvære vækst.

I andre sammenhænge har vi for længst åbnet vores mentale skodder mod resten af verden i erkendelse af, at landegrænser og nationaliteter er blevet en mere og mere flydende størrelse, og at det er blevet en selvfølgelighed, at vi så at sige kan være tæt på hinanden langt væk. Men hvorfor lader vi så til at lide af kollektiv kollega-forskrækkelse i den tro, at så snart vi kommer syd for Otto Duborg, så er det bare slet ikke til at samarbejde? Og tænker vi os endnu længere væk, vokser vores bekymringer nærmest proportionalt med kilometerafstanden.

I mange år har vi beskæftiget mig med sourcing af it-folk fra Ukraine til Danmark. Vores skandinaviske kunder har et tæt og godt samarbejde med vores ukrainske udviklere i Lviv. Et samarbejde, der foregår under ordnede forhold meget lig, hvad vi kender til herhjemme: lav medarbejderomsætning, høj pålidelighed, høj arbejdsmoral, acceptable løn- og arbejdsforhold, sproglig kompetence – og inden for nærliggende tidszoner og med en stabil infrastruktur.

Hvis vi åbner vores mentale skodder mod resten af verden i vores jagt på de rette it-kompetencer, giver vi plads til vækst. Vi får adgang til et større udbud og udvalg af kompetencer, og kan hele tiden justere efter vores faktiske behov. Vi kan udjævne ubalancerne, optimere vækstbetingelserne – og skabe flere arbejdspladser i Danmark.