”Det er en succes, når kunderne ikke mærker forskel”

1. oktober 2013

For Pragmasoft er det afgørende, at de outsourcede medarbejdere bliver helt integreret i de danske teams. Så da Conscensia via deres lange erfaring om best practices havde rådgivet Pragmasoft omkring dette, var det oplagt at vælge Conscensia, da Pragmasoft besluttede sig for at prøve outsourcing af.

Pragmasoft har været i vækst siden starten i 2005, så da it-udviklingsvirksomheden begyndte at drøfte outsourcing, var udgangspunktet ikke et ønske om at spare lønkroner. Det var nærmere en nysgerrighed i forhold til, om outsourcing kunne være en effektiv måde at få de rette kompetencer ombord på holdet.

”Vi kunne se, at en del af vores konkurrenter begyndte på det, så derfor fik vi også selv tanken. Men vi ligner ikke så mange andre – vi har mange kunder og mindre projekter, så vi har ikke noget vi bare kan sende ’ud af huset’. Derfor gik vi efter at finde en sourcing partner som kunne levere nogle udviklingskræfter, der kunne blive en integreret del af de danske teams, vi har,” siger adm. direktør Vibeke Hansen om årsagen til, at valget faldt på Conscensia.

Dygtige udviklere

Pragmasoft har i første omgang ansat to ukrainske udviklere gennem Conscensia. Det første år af samarbejdet betragter Pragmasoft som et pilotprojekt, der skal afgøre, om virksomheden vil satse på outsourcing i fremtiden.
Vi har ikke kalkuleret med, at det skal give det store overskud det første år. Det skal det nu nok ende med, men det er ikke det vigtigste for os. Det handler om at afprøve, om det kan fungere i vores måde at køre teams på,” siger Vibeke Hansen, som også har defineret succeskriterierne:
Både vi og de ukrainske medarbejdere skal føle, at de er blevet en integreret del af teamet, og så skal vores kunder ikke kunne mærke nogen forskel på, om deres opgaver bliver løst i Danmark eller Ukraine.
Samarbejdet blev sat i gang i april 2013, og de første opgaver er blevet løst.
Det er gået rigtigt fint, og lettere end vi havde forestillet os. De er dygtige og fuldt ud på niveau med danske it-udviklere,” siger Vibeke Hansen, der ikke ser outsourcing som en gennemgribende ændring af Pragmasofts organisation.
Det er vigtigt for os, at vi ikke ændrer vores måde at drive vores virksomhed. Vi har bare ansat nogle nye medarbejdere, og at de så sidder i Ukraine er ikke afgørende,” siger hun.

“Vi var meget glade for den kulturworkshop, som Conscensia insisterede på, at vi skulle have i opstartsforløbet. Det gav mulighed for at stille nogle spørgsmål og åbnede for, at vi kunne tale om mulige forskelligheder på tværs af landegrænserne, uden at vi følte, at vi skulle nærme os nogle tabuer sidelæns.
Det betød også, at vi var godt forberedt, da vores ukrainske medarbejdere kom til Danmark for at lære vores virksomhed at kende, og det har jo vist sig, at vi ikke er ret forskellige, når det kommer til stykket.”
– Vibeke Hansen, adm. direktør i Pragmasoft

Fakta om Pragmasoft

Pragmasoft er en it-udviklingsvirksomhed med base i Aarhus N.
Navnet Pragmasoft er en sammentrækning af pragmatisk software og dækker over virksomhedens fokus på anvendelighed og forretningsmæssig værdi. Pragmasoft blev stiftet i 2005 og tæller i dag 30 medarbejdere.