De fem største ”løgne” ved outsourcing

12. december 2014

For nylig faldt vi over en liste med de 10 største løgne i forbindelse med opstartsprocessen ved outsourcing af softwareudviklingsprojekter.

Det er ganske munter læsning, og vi kan nikke genkendende til flere af løgnene – eller problemstillingerne, som vi hellere vil kalde dem.

Løgnene dækker nemlig i høj grad over problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med de indledende forhandlinger mellem den outsourcende virksomhed og outsourcing-partneren, men også mellem din virksomhed og en hvilken som helst anden samarbejdspartner.

Nedenfor har vi fremhævet de fem mest interessante løgne fra artiklen og kommenteret de enkelte problemstillinger.

1. ”Vi ved præcis, hvad vi vil have”

Når en virksomhed kommer til sin sourcingpartner med en softwareudviklingsopgave, følger ordene ”Vi ved præcis, hvad vi vil have” ofte med. Det kan godt være, du har rammerne for opgaven, og du nogenlunde ved, hvad output skal være, men i realiteten er det sjældent, at de specifikationer, du starter ud med, også gælder, når softwaren er færdigudviklet, for verden, og dermed din virksomheds behov, ændrer sig undervejs. Denne her ”løgn” – eller modificerede sandhed – skal sammenholdes med den, der bliver fortalt af sourcingpartneren under løgn #2.

2. ”Vi ved præcis, hvad du vil have”

Din sourcingpartner kan ikke læse tanker og ved derfor ikke præcis, hvad du vil have. Det er netop på grund af løgn #1 og løgn #2, at outsourcede udviklingsopgaver engang imellem slår fejl eller måske bliver meget dyrere end forventet. Hvis du ikke er helt klar i spyttet, og sourcingpartneren ikke får spurgt ordentligt ind, er softwareudviklingsprojektet nærmest dømt til at gå galt, medmindre du får rettet op på misforståelser undervejs i forløbet. Derfor er det tætte samarbejde mellem den virksomhed, der outsourcer, og de sourcede udviklere super vigtigt. Når der er en tæt dialog, kan du løbende forventningsafstemme og sikre, at softwareudviklingen skrider frem, som den skal, og at du ender ud med det produkt, du rent faktisk havde i tankerne.

3. ”Vi har vores bedste folk på sagen”

Det er ikke unormalt, at du i forbindelse med outsourcing får præsenteret et A-hold, når du underskriver kontrakten, mens det i virkeligheden er B-holdet, der løber med opgaven. Når du outsourcer en opgave, kan det være svært at gennemskue, hvem der reelt arbejder på den, medmindre du har direkte kontakt med udviklerne undervejs.

For at imødekomme løgnen og undgå problemet kan du outsource efter en dedikeret model, hvor du selv er med til at vælge det team, der skal arbejde med din opgave. Hvis du samtidig tager den løbende dialog med dit team undervejs, er du aldrig i tvivl om, at det er de folk, du har valgt, der rent faktisk sidder med opgaven.

4. ”Selvfølgelig ved vi, hvor data er”

Vi lyver nok alle en smule, hvis vi siger, at vi altid ved, hvor alle vores virksomhedsdata er. Selvom du ifølge loven skal vide, hvor al data befinder sig, er det nok de færreste, der har 100 % styr på det. Det samme gælder de data, der er forbundet med outsourcede softwareudviklingsprojekter. Men som udgangspunkt skal der selvfølgelig være styr på data – også når du outsourcer. Vi har tidligere skrevet et blogindlæg, hvor vi afslører en række forholdsregler, du bør tage ift. dine data, når du outsourcer. Du kan læse blogindlægget her.

5. ”Der er buy-in fra organisationens side”

Bare fordi du har taget en beslutning om at outsource, betyder det ikke, at resten af virksomheden er med på idéen. Og hvis nogle af virksomhedens medarbejdere føler, at beslutningen er trukket ned over hovedet på dem, risikerer du en stor intern frygt. Den frygt kan blive til modvillighed, som betyder, at dit sourcede team bliver modarbejdet, og det kommer der sjældent et vellykket projekt ud af. Derfor er noget af det vigtigste, når du outsourcer, at forberede din virksomhed på, hvad det vil sige at outsource, og hvad I vil opnå med det, for derved at imødekomme deres frygt. På den måde er der større chance for, at resten af virksomheden hopper med på vognen i stedet for at stikke en kæp i hjulet.

Du kan læse alle 10 løgne her. De er skrevet til outsourcing-branchen, men du kan i princippet støde på dem i alle de situationer, hvor du forhandler om udviklingsprojekter.